Структура сформована, орієнтири окреслені

Початок засідання був дещо схожий на особливості попереднього скла­ду громадської ради, коли тривале очікування кворуму могло завершитися відміною зібрання. У нинішніх наступників поганих якостей значно менше. Так, затримка з відкриттям засідання не перевищила традиційної норми ще проскурівських часів — 15 хвилин. Натомість очікування необ­хідної кількості — 33 осіб зібрання заповнило знайомством з результатами перевірки відкритості та прозорості влади найбільших міст України, де Хмельницький посідає 14 місце. Цей показник певним чином вплинув на хід подальшої роботи засідання.

Показова відмінність нинішнього самообраного складу громадської ради — намагання уникати розмов і пропозицій, котрі не входять до її повнова­жень, а також прагнення більшої самодисципліни та відповідальності. Отож без зайвих балачок і спроб самовихваляння, притаманних попередникам, був за­тверджений порядок денний засідання. За ним громадська рада мала набути остаточного організаційного вигляду.

Попередні напрацювання профільних комісій насамперед стосувалися проекту змін до діючого Положення про громадську раду. За ними, врахову­ючи оновлений Статут міста, рада набуває додаткових повноважень, зокрема з проведення громадських слухань, загальноміських зборів та експертизи діяльності виконавчих органів міської влади. Проект змін вирішено опри­люднити на сайті міської ради і затвердити на наступному засіданні. Стосу­ватиметься це і запроваджених змін до реґламенту громадської ради. За ними передбачається виключити зі складу ради тих, хто іґноруватиме її засідання та роботу в комісіях. Окремий пункт визначатиме умови припинення повно­важень голови ради і вирішення питання “конфлікту інтересів”.

Замість комітетів за напрямками роботи нинішня рада сформувала персо­нальний склад семи профільних комісій: з питань розвитку інфраструктури, соціально-економічного розвитку, та інвестиційної політики (голова — Ігор Цимбалюк), з питань містобудування, земельних відносин та охорони на­вколишнього природного середовища (голова — Руслан Котелба), з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста (голова — Руслан Ковальчук), з гума­нітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова й інформації (голова — Сергій Щербанюк), з питань охорони здоров’я, соці­альної політики (голова — Олександр Янцаловський), з питань реґламен­ту, орґанізації роботи громадської ради, антикорупційної політики, зв’язків з правоохоронними органами та військовими частинами (голова — Олена Покотило), з питань планування, бюджету, фінансів (голова — Світлана Севастьянова).

Профільність комісій відповідає структурі постійних комісій міської ради, за винятком новоствореної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, яку вирішено утворити додатково. Склад усіх комісій формувався за бажанням членів ради. Результатом першої роботи стали пропозиції до плану роботи громадської ради до кінця нинішнього року. Як висловився її голова Володимир Богачук: “Нас — 64 члени, отож, якщо впродовж двох ро­ків кожен ініціює і підготує проект рішення для міської влади, успішність нашої спільної роботи додасть поштовху життєдіяльності міста і його розви­тку”. Це напуття учасники засідання сприйняли схвально.

Володимир РАЗУВАЄВ

 

Джерело: газета «Проскурів»

ТОП новости

Вход